Toiminta

AmmattiosastokukkaAmmattiosasto on alueen superilaiset yhteen kokoava voima ja jäsentensä paikallinen edunvalvoja. Ammattiosasto vastaa muun muassa kuntasektorin luottamusmiesten valinnoista. Jos sinulla tulee kysyttävää esimerkiksi työsopimuksestasi, työajoistasi tai palkka-asioistasi, voit kääntyä luottamusmiehen puoleen, joka auttaa sinua työelämän kiemuroissa.

Ammattiosastolla on myös tärkeä rooli ammatillisessa edunvalvonnassa. Ota yhteyttä omaan ammattiosastoosi, jos sinua pohdituttaa esimerkiksi työpaikkasi lääkehoidolliset asiat, mitoitukset tai osaamisen käyttö.

Ammattiosastot järjestävät myös paljon kivoja tapahtumia, retkiä ja koulutuksia, joihin sinun kannattaa lähteä mukaan. Tapahtumat ovat sinulle todella edullisia ja usein jopa maksuttomia.

Ammattiosasto:

  • neuvottelee ja tekee paikallisia sopimuksia työnantajan kanssa
  • huolehtii erimielisyysneuvotteluista työpaikoilla
  • osallistuu työpaikkojen toiminnan kehittämiseen 
  • toimii työpaikan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen apuna ja tukena
  • hoitaa alueellaan suhteet mm. työnantajiin, oppilaitoksiin, muihin järjestöihin ja lehdistöön
  • pitää huolen siitä, että jäsenet saavat työskennellä koulutustaan ja kokemustaan vastaavissa tehtävissä ja että jäsenillä on tasavertaiset mahdollisuudet kehittää itseään ammatillisesti.
  • huolehtii jäsentensä ammatillisesta edunvalvonnasta.