Toimintasuunnitelma kaudelle 1.1. -31.12.2024

Johdanto

Ammattiosasto rekrytoi uusia jäseniä entiseen tapaan. Tuemme jäsentemme liikunta- ja kulttuuritoimintaa järjestämällä erilaisia reissuja liikunta tapahtumiin ja/tai konsertteihin ja teatteriin.

Hallitustoiminta

Hallitus kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja lisäksi tarvittaessa hallitus kutsutaan kokoon ylimääräisiin kokouksiin. Kokouksiin kutsutaan kaikki hallituksen jäsenet, yhdysjäsenet sekä SuperOpo.Kokouskutsu lähetetään WhatsApp-viestillä sekä ammattiosaston Facebook-ryhmään.

Jäsenhankinta

Muistamme valmistuvia lähihoitajia, jotka liittyvät ammattiosastoon sekä ammattiosastoomme ensimmäistä kertaa liittyviä jäseniä 20 € arvoisella edulla, jonka voi lunastaa kuittia vastaan: etu on käytettävissä Vaalan kunnassa sijaitsevasta ravintolasta/kahvilasta.

Rekrytoimme uusia jäseniä työyksikössämme.

Ammatillinen ja sopimusedunvalvonta sekä suhdetoiminta

Olemme tarpeen mukaan yhteydessä jäsentemme työnantajiin. Pohjois-pohjanmaan hyvinvointialue on ammattiosastomme suurin työnantaja.

Koulutustoiminta

Koulutuspäivistä ao. maksaa päivärahakorvauksen jäsenilleen silloin,kun jäsen ottaa työstään palkattoman vapaan koulutusta varten.

SuPerin kaksi päiväiselle opintopäiville maksetaan meno- ja paluumatkan matkakorvaus ja yhden yön majoitus, mikäli koulutus on yli 200 kilometrin päässä kotoa. Jos lähtijöitä on enemmän kuin kaksi, maksetaan matkakorvaukset normaalisti. Matkakuluja korvataan SuPerliiton järjestämistä, Suomessa käydyistä koulutuksista.

Täydentävästä yli 500€ maksavasta koulutuksesta ao. avustaa 150€ ja alle 500€ maksavasta koulutuksesta  15%. Työnantajan osallistuessa kustannuksiin (matkat, palkalliset koulutuspäivät) ao. ei osallistu kustannuksiin.

Matkan peruuntuessa ao korvaa 50 % matkakustannuksista/jäsen, mikäli matka peruuntuu oman tai perheenjäsenen (puoliso, lapset, omat vanhemmat) sairastumisen vuoksi. Muusta syystä matkakustannuksia ei perumisen vuoksi korvata.

Puheenjohtaja osallistuu vuosittaisille puheenjohtajapäiville ja työmarkkinapäiville

Tiedotustoiminta

Sihteeri ja puheenjohtaja tiedottavat yhdysjäsenille tulevista kokouksista ja tapahtumista sähköpostitse. Yhdysjäsenet vievät tietoa eteenpäin työyksikköihinsä. Ilmoitukset päivitetään myös ammattiosaston sivuille webmasterin toimesta. Näin ilmoitukset tavoittavat kaikki jäsenet.  Ammattiosastolle on perustettu oma, suljettu Facebook-ryhmä. Tarkoituksena on tehostaa sähköistä viestintää ja tavoittaa jäsenet kattavammin ja tehokkaammin.

Viestintäkanavana on ammattiosaston hallituksen oma WhatsApp-ryhmä, jonka avulla tietoa saadaan nopeasti eteenpäin. Yhdysjäsenille on perustettu myös oma WhatsApp-ryhmä

Sosiaalinen toiminta

Muistetaan 50- 60- vuotta täyttäviä ja eläkkeelle jääviä jäseniä lahjakortilla a 50€ vaalalaisiin liikkeisiin

Virkistystoiminta

Hallitus on päättänyt, että vuoden  2022 alusta valitaan virkistystoimikunta syyskokouksessa seuraavaksi toimikaudeksi, joka on kaksivuotinen. Toimintakausi Virkistystoimikunta kootaan niin, että jokaisesta työyksiköstä valitaan yksi superilainen toimikuntaan.
Toimikunta järjestää virkistystoimintaa ammattiosaston jäsenille.

Jäsenet valitaan seuraavista työyksiköistä:

- kotihoito

-Takatien palvelutalo

- hoivakoti Suvanto

- Karpalotien asumisyksikkö/ Toimintakeskus

 -varhaiskasvatus

Ammattiosasto kannustaa jäseniään osallistumaan Vaalan kunnan alueella teatteriin/ konserttiin/ elokuviin korvaamalla lipun hinnan kokonaan 1 lippu/jäsen/kalenterivuosi.

Hallitus päätti, että ammattiosaston yhteiset tapahtumat toteutuvat vuoden 2020 alusta, mikäli osallistujia vähintään viisi henkilöä.

 

Taloudellinen toiminta

Ammattiosasto rahoittaa toimintansa jäsenmaksupalautuksilla.